Prawa wyłączne do serwisu internetowego pod adresem www.memshirt.com, a także treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do utworów plastycznych, wzorów graficznych, zdjęć i elementów testowych, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa dotyczące baz danych - podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności kopiowania zawartości ww. serwisu internetowego lub innych form korzystania z jakichkolwiek jego elementów, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.