1. Możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: ul. Ścinawska 43a, 60-178 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@memshirt.com

  3. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

  2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany na adres: ul. Ścinawska 43a, 60-178 Poznań.

  4. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20  zł.

  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.